Politika kvalitete

Kvaliteta proizvoda i usluga kao temeljna vrijednost na kojoj gradimo svoju konkurentnost

Kvaliteta proizvoda i usluga koje nudimo predstavlja temeljnu vrijednost na kojoj gradimo svoju konkurentnost i trajno poboljšavanje učinkovitosti našeg poslovnog sustava.

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših kupaca te privukli interes novih, obvezujemo se da ćemo:

  • razviti, proizvoditi i nuditi tržištu nova rješenja sustava za pranje vozila i punionica za električna vozila koje postavljaju nove standarde ostalim proizvođačima
  • tržištu nuditi široki asortiman kvalitetnih proizvoda renomiranih proizvođača koji zadovoljavaju sve tehničke i zakonske propise
  • savjetovati kupce u optimalnom izboru praonica, strojeva, opreme i autokozmetike za njihove potrebe i mogućnosti
  • izvoditi montažne i servisne radove te održavanje opreme sukladno pravilima struke, smjernicama proizvođača opreme, pravodobno i pedantno osiguravati dovoljne zalihe robe da možemo isporučiti naručeno unutar 24 sata bilo gdje u Hrvatskoj planirati i provoditi usavršavanje ljudskih potencijala na svim razinama organizacije, te ih prikladnim mjerama motivirati za kvalitetno obavljanje zadataka
  • razvijati i njegovati uzajamno korisne odnose s dobavljačima
  • neprekidno poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljeno na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Odgovornost svih zaposlenih je prihvaćanje politike kvalitete kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.

 

ISO9001